On Demand Webinars

Vikten av god kommunikation och samarbetsmöjligheter inom verksamheter

42 views
December 14, 2023

(This webinar will be held in Swedish)

Idag marknadsför många systemleverantörer om möjliga tidsbesparingar när det kommer till smart funktionalitet och särskilt AI, men det pratas allt för lite om samarbetsmöjligheter och kommuniktion inom plattformar och hur betydelsfullt det är för organisationer som har en stark tillväxt med allt fler anställda. 

I detta webinar kommer vi prata om vanliga utmaningar och orsaker till varför många verksamheter brottas med förseningar, manuellt och dubbelarbete. Vi kommer lägga fokus på kommunikation inom organisationer och vilka konsekvenser det faktiskt får. 

Vi ger dig konkreta tips på lösningar och arbetssätt och vad ni behöver tänka på i er befintliga systemmiljö och kommande upphandling.

Add a comment...
Post as (log out)