On Demand Webinars

Verktyg och tillvägagångssätt för smartare systemutvärdering

10 views
May 15, 2024

Effektiv systeminventering är ämnet för detta webinar med Philip, Enterprise Business Consultant hos Omnitas. I detta webinar kommer vi att utforska hur man kartlägger befintliga system inom organisationen, identifierar vilka som används, vilka som ligger oanvända, och hur detta påverkar företagets kostnader och produktivitet. Lär dig att analysera licenskostnader, användningsområden, samt avgöra systemens förhandlingsbarhet för att skapa en klarare bild av er IT-miljö. Genom att identifiera flaskhalsar och utmaningar i nuvarande processer, både internt och externt, och analysera dessa kostnader, får ni insikter om hur ni kan optimera era resurser. Få kunskap i hur du utvärderar och prioriterar systemförändringar som stöder era långsiktiga mål och ambitioner. Säkra din plats nu!

*Please note that this webinar is held in Swedish. The on-demand version will contain English subtitles

Add a comment...
Post as (log out)